andrejsala.lv
Uz sākumu
Vēlos saņemt jaunumus
 
 
Attīstība Telpu noma Kultūra un Dzīvošana Par mums Karte
KoncepcijaDetālplānojumsVēsture
LV/EN/RU
Detālplānojums
Detālplānojuma izstrādes mērķis un process

2009. gada 31. martā Rīgas dome apstiprināja Andrejsalas detālplānojuma galīgo redakciju un Andrejsalas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus un noteica apbūves moratorija teritoriju Andrejsalas dienvidu daļā (domes lēmums publicēts laikraksta Latvijas Vēstnesis 2009. gada 15. aprīļa numurā). Detālplānojuma apstiprināšana bija nepieciešams priekšnoteikums jaunas apbūves veidošanai Andrejsalā.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis

 

Detālplānojuma mērķis bija noteikt Andrejsalas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, veidojamās apbūves struktūru un kompozīcijas principus, lai, izmantojot Rīgas vēsturiskā centrā un plānojuma teritorijā esošo vērtīgo kultūras mantojumu, akvatorijas un krastmalas, izveidotu savdabīgu daudzfunkcionālu darījumu, pakalpojumu, mājokļu, atpūtas un nozīmīgu sabiedrisko objektu (piemēram, muzeja komplekss, koncertzāle) teritoriju ar augstvērtīgu publisko ārtelpu. Paredzēts, ka nākotnē Andrejsala būtiski papildinās Rīgas vēsturiskā centra un Vecrīgas tūrisma piesaistes un darījuma funkcijas.

 

Detālplānojuma izstrādāšanas pamats ir Rīgas domes 2004. gada 6. jūlija lēmums nr. 3302 Par Andrejsalas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu un 2006. gada 7. marta lēmums nr. 928, kas precizēja detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevumu (saskaņā ar sākotnējo lēmumu detālplānojuma teritorijā ietilpa arī Eksporta rajons).

 

 

Detālplānojuma izstrādes gaita

 

Andrejsalas detālplānojuma izstrāde tika sākta 2004. gada jūlijā, bet tā sabiedriskās apspriešanas pirmais posms notika 2005. gadā no 20. jūnija līdz 18. jūlijam.

 

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana un atzinumu saņemšana noritēja no 2007. gada 5. jūnija līdz 2. jūlijam.

 

Andrejsalas detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana 2007. gada 15. jūnijā.

Atbilstīgi institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem detālplānojuma 1. redakcija tika pilnveidota un sagatavota galīgā redakcija, kuras sabiedriskā apspriešana ilga no 2007. gada 23. novembra līdz 13. decembrim.

 

2008. gada 30. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja Andrejsalas detālplānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu galīgo redakciju. Savu akceptu detālplānojumam sniedza arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI), kā arī citas institūcijas.

 

2008. gada 12. augustā Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti atbalstīja apbūves moratorija noteikšanu Andrejsalas dienvidu daļā līdz tiks pabeigta Hanzas šķērsojuma priekšizpēte. Ar šo nosacījumu komiteja akceptēja Andrejsalas detālplānojuma galīgo redakciju, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Secīgi 2008. gada 27. augustā Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja precizētās Andrejsalas detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un apbūves noteikumus.

 

Detalizēta informācija par Andrejsalas detālplānojuma izstrādes gaitu apkopota Pārskatā par detālplānojuma izstrādi.


« Atpakaļ   |   Uz augšu   |   Izdrukāt


© SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” 2006-2022