andrejsala.lv
Uz sākumu
Vēlos saņemt jaunumus
 
 
Attīstība Telpu noma Kultūra un Dzīvošana Par mums Karte
KoncepcijaDetālplānojumsVēsture
LV/EN/RU
Detālplānojums
Daudzpusīgi izanalizēts un iederīgs pilsētbūvniecisks projekts

 

Detālplānojuma izstrādāšanas un apspriešanas gaitā par to tika plaši diskutēts. Par tajā ietvertajiem risinājumiem dažādu jomu speciālisti izteikuši savu viedokli gan recenzijās Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā, gan Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Diskusiju klubā, Rīgas vēsturiskā centra Saglabāšanas un aizsardzības padomē (RVCSAP) un individuāli. Piedāvājam iespējams iepazīties ar vairāku apspriešanas sanāksmju norises pārskatiem un prominentu pilsētplānotāju un arhitektu vērtējumiem.

 

 

Viedokļi

 

Arhitekts Dainis Bērziņš, recenzents LAS diskusiju klubā: „Šim pilsētbūvnieciskajam projektam ir visplašākais un visdziļākais analītiskais pamats, kāds jebkad Latvijā realizēts. Projekts vides kvalitāti uzlabos, jo ieguvumi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ir vērtējami pozitīvi gan no ekonomiskā un estētiskā, gan no ekoloģiskā viedokļa. Pilsētnieki iegūs pieeju Daugavai pašā pilsētas centrā, tiks sakārtota patlaban degradētā teritorija un saglabātas ēkas ar kultūrvēsturisku vērtību.”

 

Valsts kulturas pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieks Jānis Asaris: „Vērtējot detālplānojumu kultūras mantojuma aspektā, priecē vēsturiskā dzelzceļa trasējuma izmantošana kompozīcijā, izveidotā struktūra jeb skelets, iecere saglabāt vēsturiskās ēkas – spēkstaciju, muitas ēku, veco elevatoru un Krasta staciju, kā arī projektētais zaļais savienojums ar Viesturdārzu.”

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Gvido Princis (PAD Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs LAS diskusijas laikā): „Jauno laiku vēsturē šis ir nopietnākais projekts, kāds ticis izstrādāts. Rezultāts kopumā ir vēlams, atbalstāms un apstiprināms. Mēs radām jaunu pilsētvidi, jaunu pilsētai nepieciešamu un pieejamu objektu kopumu.”

 

Sigurda Gravas, Ņujorka/Rīga, recenzenta Rīgas Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē vērtējums

 

Andra Bērziņa, Londona/Rīga, recenzenta Rīgas Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē vērtējums

 

 

Latvijas Arhitektu savienības Diskusiju klubs

 

2008. gada 14. februārī Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Diskusiju klubā tika spriests par Andrejsalas detālplānojuma galīgo redakciju. Dalībnieki galvenokārt runāja par jautājumiem, kas skar publiskās telpas noteikšanu, Daugavas krastmalas risinājumus, Andrejsalas sasaisti ar zaļajām zonām. Tika debatēts arī par Daugavas šķērsojumiem.

 

Diskusijā piedalījās arhitekti un dažādu institūciju pārstāvji: Rīgas pilsētas galvenais arhitekts Jānis Dripe, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītājs Juris Dambis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs Gvido Princis, detālplānojuma izstrādātājas SIA Grupa 93 un SIA Forma, Andrejsalas teritorijas attīstītāja SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums, Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvji un citi interesenti.

 

Andrejsalas detālplānojuma recenzents arhitekts Dainis Bērziņš kopumā atzinīgi novērtējis veikto darbu. Atbildot uz jautājumu, vai projekts padara vietu labāku vai sliktāku un kā tas ietekmēs Rīgu kopumā, viņš norādīja, ka projekts vides kvalitāti uzlabos, jo ieguvumi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ir vērtējami pozitīvi gan no ekonomiskā un estētiskā, gan no ekoloģiskā viedokļa. (..) Vienlaikus tika norādīts uz potenciāliem riskiem, ko nosaka projekta mērogs un nepieciešamais investīciju apjoms, apzinoties, ka Rīgā paredzēts attīstīt vēl daudzas citas vietas. Tāpat arī tika norādīts uz nepieciešamību paralēli salas attīstībai nodrošināt atbilstīgas transporta infrastruktūras izveidi, lai iedzīvotājiem būtu ērta satiksme un neveidotos problēmas apkārtējās teritorijās. VKPAI vadītāja vietnieks Jānis Asaris atzīmējis, ka attīstība varētu sākties saistībā ar vēsturisko objektu atjaunošanu.

 

Plašas diskusijas izvērtās par transporta risinājumiem un nākotnē pilsētā plānoto Daugavas Hanzas šķērsojuma risinājumu – tiltu vai tuneli, par kuru Rīgas dome šogad plāno veikt papildu izpēti. Andrejsalas detālplānojums paredz tuneļa risinājumu, bet respektē arī šķērsojuma variantu ar tiltu. Diskusijas dalībnieki atzina, ka konkrētās šķērsojuma problēmas nav attiecināmas uz detālplānojuma līmeni, tās prasa nopietnu izvērtējumu un ir risināmas pilsētas attīstības plāna līmenī.

 

Andrejsalas plānojums tiecas radīt kvalitatīvu dzīves telpu cilvēkiem, kas būtu atbilstīga rīdzinieku vajadzībām arī pēc 10–15 gadiem, radīt vidi, kas ar savu kompozīciju un funkcijām iederētos pilsētas struktūrā un ritmā.

 

 

Papildu informācijai:

 

Latvijas Arhitektu Savienības 2007. gada 8. februāra diskusijas protokols (ārējs resurss)

 

Detālplānojuma 1. redakcijas izskatīšana RVC Saglabāšanas un attīstības padomes sēdē 2007. gada 11. jūlijā: protokols

 

Attīstības koncepcijas izskatīšana Rīgas Pilsētas arhitekta kolēģijā 2006. gada 14. decembrī: protokols

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Atpakaļ   |   Uz augšu   |   Izdrukāt


© SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” 2006-2022